Kẹp Bóng

4

4

“Also Known As: ‘Hit down on the ball'”.

Dịch tiếng Việt: “Còn được gọi là: ‘Đánh xuống bóng'”.

Lời khuyên này khích lệ bạn nghĩ về quả bóng như một đối tượng cần phải bị kẹp giữa gậy và mặt đất khi bạn đánh nó. Điều này trái ngược với việc nghĩ về quả bóng như một đối tượng cần phải được đẩy lên bằng cách sử dụng một đường đi của gậy đi lên, còn được gọi là “flipping the club” hoặc “scooping the ball”.

Những điều mà nó khuyến khích Sử dụng hình ảnh tâm lý về việc kẹp bóng sẽ khuyến khích bạn đánh xuống bóng, một yếu tố quan trọng để có cú đánh tốt. Việc đánh bóng một cách đúng trên một cú đánh giảm xuống cũng sẽ thúc đẩy khoảng cách và độ cao của quả bóng.

Hơn nữa, nó sẽ khuyến khích tạo ra một vết rễ (divot) đúng cách, mà trong đó gậy sẽ xâm nhập vào đất sau khi đã đánh bóng, một yếu tố quan trọng nhất của một cú đánh tốt.

Những điều mà nó cố gắng khắc phục Người chơi golf gặp vấn đề với các cú đánh mỏng thường nên sử dụng lời khuyên này. Lỗi swing khác có thể được khắc phục bằng lời khuyên này là sự sớm giải phóng của cổ tay (early release of the wrists).

Tại sao nó hiệu quả Các cú đánh golf được thực hiện tốt nhất khi gậy đánh bóng trước hết, trái ngược với việc đánh bóng sau khi bắt đầu đâm vào mặt đất. Thực tế, những cú đánh béo – như họ được gọi – xảy ra với một khoản phí lớn về khoảng cách vì gậy bị chậm lại đáng kể bởi đất mà nó cần phải đi qua trước khi đến bóng.

Nếu bạn có thể điều chỉnh cú swing của mình để xuống đánh xuống bóng một cách đúng cách – và trong quá trình đó kẹp bóng – bạn đang cải thiện khả năng tránh các cú đánh béo.

Nhiều golf thủ sai lầm khi cho rằng quả bóng cần sự giúp đỡ để bay lên từ mặt đất và họ quên rằng thông qua góc nghiêng của gậy, quả bóng sẽ không gặp vấn đề gì để bay lên độ cao cụ thể mà nó được định sẵn.

Khi nó hữu ích nhất Đánh xuống bóng là rất quan trọng cho cách chơi sắt lý tưởng, cũng như cho cách chơi cầu gậy. Nó đặc biệt hữu ích cho các cú đánh bóng phức tạp, nơi việc đánh béo sẽ dẫn đến các cú đánh béo.

Khi nên tránh sử dụng Lời khuyên được khuyến khích ở trên đúng cho hầu hết nhưng không phải tất cả các cú đánh golf. Thực tế, những cú putt hoặc bóng trong hang cát không nên bị kẹp giữa gậy và mặt đất.

Tương tự, các cú đánh hay các cú đánh giống nhau sử dụng một quả bóng đặt ở một độ cao tương đối cao trên tee sẽ được hưởng lợi từ việc đánh từ đầu gậy có hướng lên, không phải hướng xuống. Đối với những cú đánh đó, không nên có sự kẹp giữa gậy và mặt đất.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *